Resource Details
ZASÓB

Vocational education and training in Europe, 1995-2035

Niniejszy raport podsumowuje ustalenia projektu CEDEFOP. Tematem jest zmieniający się charakter i rola kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Europie (2016-18). Badania na których opiera się raport miały na celu cofnięcie się i nakreślenie kompleksowego obrazu rozwoju VET w Europie, zidentyfikowanie wyzwań i możliwości.

Podsumowanie pokazuje, że europejskie kształcenie i szkolenie zawodowe różni się w zależności od kraju i zmienia się w różny sposób. Staje się coraz bardziej zróżnicowane w swoich programach i kwalifikacjach, a także rozszerza się na wyższe poziomy, podważając postrzeganie szkolnictwa wyższego jako wyłącznie akademickiego.

W niektórych krajach odzwierciedla to krok w kierunku urzeczywistnienia uczenia się przez całe życie; w innych tradycyjne kształcenie i szkolenie zawodowe znajduje się pod presją zmniejszającej się liczby kohort młodzieży i rosnącego zainteresowania kształceniem ogólnym i szkoleniami. Takie negatywne zmiany można postrzegać jako zapowiedź przyszłych wyzwań.

Resource Details
baner .
ISBN
978-92-896-2924-9
Autor(autorzy) materiału
CEDEFOP
Typ zasobów
Inne
Kraj
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!