Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

"Trudny człowiek czyli jaki? - efekty polsko-niemieckiego projektu

Obecna sytuacja na rynku pracy wymusza podejmowanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest polepszenie sytuacji zarówno pracodawców, jak i osób pozostających bez pracy.

Dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie podejmuje współpracę z innymi, w tym również międzynarodowymi jednostkami, działającymi w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wszystkie przedsięwzięcia, są nakierowane na doskonalenie działań w zakresie polityki rynku pracy. W ramach współpracy partnerskiej powiatu pszczyńskiego z powiatem Anhalt-Bitterfeld, urząd pracy nawiązał współpracę z tamtejszym Job Center.

I już w 2018 roku wspólnie wypracowano główne założenia projektu, który finalnie otrzymał dofinansowanie i uzyskał środki na realizację1.

Podjęte przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby związane z aktywizacją trudnego klienta. Aby zmaksymalizować efekty założeń, do współpracy zaproszono dwie powiatowe instytucje: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań". W ten sposób utworzono Konsorcjum Krajowe. Realizacja projektu składała sie z kilku etapów. Jednym z nich był wyjazd studyjny do partnera projektu w styczniu 2019 r., podczas którego zaplanowano udział w kilkudniowych warsztatach tematycznych wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

Celem tych warsztatów było porównanie specyfiki niemieckiego i polskiego rynku pracy oraz polityki imigracyjnej Niemiec. Dały one początek ścisłej współpracy międzynarodowej nad konkretnymi rozwiązaniami w zakresie aktywizacji i reintegracji zawodowej bezrobotnej młodzieży i pracy z trudnym klientem. Efektem tych działań była rewizyta pracowników Job Center z Anhalt-Bitterfeld w pszczyńskim urzędzie pracy w czerwcu tego roku. W trakcie zorganizowanych warsztatów tematycznych pracowano nad konkretnymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zaprojektowania wspólnego modelu aktywizacji zawodowej osób młodych i polityki senioralnej. Zaplanowano również dalsze etapy działań, m.in. pozyskanie dodatkowych środków na wdrożenie wypracowanych rozwiązań oraz utrzymanie dalszej współpracy.

Rezultatem wyjazdu było również powstanie bloga, gdzie członkowie Konsorcjum dzielą się wzajemnie swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z trudnym klientem. Wpisy na blogu możną śledzić na stronie: https://pszczynaerasmus2019.home.blog.

1 Projekt jest realizowany pn. "Trudny człowiek czyli jaki? Mniej, czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym."i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Czas trwania projektu: 01.09.2018 r.-31.08.2019r. Kwota dofinansowania: 70 012,88 PLN.
Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
Typ zasobów
Artykuły
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!