European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZASÓB

TREE ASSESSOR - Ocena gleby. Zaawansowana ocena drzew – podręcznik dla profesjonalistów

Gleba ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu i rozwoju drzew - drzewa zakorzeniają się w niej i są fizycznie stabilizowane, jest ona także źródłem wody i składników mineralnych. Gleba to złożony ekosystem substancji organicznych i nieorganicznych, wody i powietrza. Gleba jest domem dla niezliczonych organizmów - bakterii, glonów, grzybów, bezkręgowców i różnych większych zwierząt, takich jak krety. Gleba pełni ważną rolę w całej biosferze Ziemi - bierze udział w obiegu wody, tlenu, azotu i węgla.

W warunkach naturalnych skład i właściwości gleby zależą od klimatu, położenia geograficznego, topografii i historycznego zagospodarowania danego terenu. Jednak na obszarach miejskich gleba naturalna jest często częściowo lub całkowicie zmodyfikowana przez działalność człowieka. Działalność gospodarcza ma wpływ na glebę, zanieczyszczając ją i narażając na erozję. Ocena jakości gleby jest konieczna, aby zrozumieć jej właściwości i potencjalne problemy gleby, a to można zrobić poprzez sondowanie, zbieranie i analizowanie próbek gleby.

Nieodpowiednie dla drzew warunki glebowe można poprawić poprzez ulepszenie gleby, zmianę jej struktury, odwodnienie lub dostarczenie wody, a także poprzez zabiegi agrotechniczne i dodatkowe nawożenie. Znając wymagania glebowe niezbędne dla poszczególnych drzew możemy dobrać odpowiednie zabiegi agrotechniczne, które zapewnią im żywotność i długowieczność.

Resource Details
logo.
Autor materiału
Maija Medne, Oskars Krišāns
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!