Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Treść tego tomu odpowiada trzem postawionym pytaniom badawczym: 

Po pierwsze, dokonując ogólnego opisu procesu starzenia się ludności (wskazując na jego główne determinanty i obserwowaną dynamikę), podjęto próbę zidentyfikowania najbardziej krytycznych konsekwencji i wyzwań związanych z obserwowanymi zmianami struktury wieku w skali globalnej oraz poszczególne społeczeństwa.

Po drugie, podjęto próbę wskazania fundamentalnych różnic znaczeniowych i wynikających z tego implikacji stosowania różnych pojęć dotyczących opisu i stymulacji aktywności, produktywności i integracji społecznej osób w niemobilnym wieku produkcyjnym i starszym.

Po trzecie, skupiono się na ustaleniu, jakie są rekomendacje dla polityki publicznej wobec starzenia się społeczeństwa ze względu na obecność w obiegu naukowym i eksperckim wielu interpretacji zmian związanych z powstawaniem postindustrialnej polityki społecznej.

Więcej informacji w artykule na blogu:

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych.

 

Resource Details
ISBN
978-83-226-4049-4
Autor(autorzy) materiału
Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk, Zofia Szweda-Lewandowska
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!