Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

SILVER CIVIC EDUCATION - Otwarty Przewodnik dla Edukatorów

Do lektury Otwartego Przewodnika Dla Edukatorów „Silver Civic  Education” (Przewodnika) zapraszamy przede wszystkim edukatorów, trenerów, nauczycieli i animatorów, którzy pracują z seniorami oraz szukają nowych narzędzi, metod, dobrych praktyk europejskich i inspiracji do pracy z osobami starszymi. Lekturę Przewodnika polecamy też wszystkim, którzy dopiero zaczynają pracę z seniorami lub w przyszłości zamierzają ją rozpocząć.

Na początku kilka słów o projekcie „Silver Civic Education” (SCE), w ramach którego powstał Przewodnik,  i który był realizowany przez trzy organizacje partnerskie z Polski, Bułgarii i Portugalii w latach 2017-2019.

 

Celem projektu było przygotowanie  narzędzi dla edukatorów  z trzech krajów uczestników projektu, którzy  w sposób atrakcyjny i skuteczny chcą zajmować się aktywizacją i edukacją osób powyżej 60 roku życia. Celem było także przygotowanie grupy wolontariuszy - seniorów do działań aktywizacyjnych i organizatorskich w tej grupie wiekowej – pod okiem edukatorów – praktyków.

  

Podstawą SCE była diagnoza, iż najważniejszą przyczyną wykluczenia osób starszych są niewystarczające umiejętności komunikacyjne rozumiane bardzo szeroko. Do tej kategorii zaliczają się także: trudności ze zrozumieniem mediów,  oficjalnych komunikatów i dokumentów, brak umiejętności dotarcia do potrzebnych informacji, brak umiejętności cyfrowych, problemy z formułowaniem komunikatów dostosowanych do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz niewystarczające umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Duże możliwości aktywizacyjne i edukacyjne, wg kadry projektu, dają zajęcia z dziennikarstwa obywatelskiego wykorzystujące Internet i media społecznościowe. Umożliwiają przygotowanie atrakcyjnego programu edukacyjnego, angażującego większość umiejętności podstawowych, a także przekrojowych np. kompetencje obywatelskie, cyfrowe, umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia. Do pracy nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych tej grupy wiekowej potrzebni są – według nas - edukatorzy o szczególnych umiejętnościach, doświadczeniu oraz kwalifikacjach psychologicznych (osobowości).

Wymiana doświadczeń i wspólna praca partnerów pozwoliła  przygotować Otwarty Przewodnik dla Edukatorów, zawierający istotne informacje, zalecenia, opinie, obserwacje rozwijające ich wiedzę oraz wnioski z procesu wymiany  europejskich doświadczeń. Przewodnik ma charakter praktyczny i otwarty, tak aby mógł być uzupełniany o doświadczenia innych organizacji i stanowił kompendium wiedzy przydatnej dla wszystkich europejskich podmiotów działających w obszarze edukacji osób starszych.

Uczestnikami projektu SCE, obok edukatorów z organizacji partnerskich, byli seniorzy aktywnie włączeni w proces badania realnych potrzeb edukacyjnych osób starszych w swoich środowiskach oraz w część edukacyjną projektu. W przygotowaniu Przewodnika obok edukatorów z organizacji partnerskich uczestniczyło 36 osób powyżej 60. roku życia z trzech krajów. Brali udział w procesie przygotowania ankiet, przeprowadzeniu badania potrzeb edukacyjnych osób starszych w swoim otoczeniu, a także  opiniowali i "testowali" zalecenia, narzędzia i przykłady działań, tak aby dostosować je do potrzeb i możliwości seniorów oraz zapewnić odpowiedni poziom atrakcyjności i uczestnictwa. 

Uczestniczyli też szkoleniach, w ramach wizyt mieszanych z zakresu dziennikarstwa społecznościowego, elementów socjologii i metodologii badań, niezbędnej do prowadzenia badań ankietowych i wywiadów, podstaw psychologii wieku podeszłego i social gerontology  oraz aspektów psychologicznych uczenia się w podeszłym wieku. Razem z edukatorami z kadry projektu pracowali wspólnie nad wnioskami z badań. Udział w pracach osób starszych z trzech różnych krajów był szansą na oddzielenie lokalnej czy narodowej specyfiki od tego, co może być uniwersalne. Dzięki temu Przewodnik może służyć nie tylko edukatorom z Polski, Portugalii i Bułgarii, lecz także nauczycielom i trenerom z innych krajów europejskich.

W Przewodniku piszemy o  aspektach psychologicznych  dotyczących kształcenia seniorów, procesie poznawania swoich uczniów, profilu edukatora (jak widzą Cię seniorzy), opisujemy naszą metodologię wraz z przykładami dobrych praktyk oraz zestawem narzędzi na temat działań dla seniorów.

Nasz Przewodnik jest odpowiedzią na nowe warunki I wyzwania społeczne.  Szczególny wpływ na tę nową sytuację mają zmiany demograficzne, sposób ich odzwierciedlenia w społeczeństwie i ich wpływ na edukację.  Stąd też pojawiają nowe potrzeby edukacyjne i wyzwania związane głównie z nowymi technologiami I rewolucją w komunikacji. Wszystkie zasoby świata są bliskie  na wyciągnięcie ręki, łatwość komunikowania się  między ludźmi I dostęp do wszelkich informacji I opinii  dzięki ICT jest coraz większa. Jednak rodzi się pytanie – czy  nowe technologie tworzą bardziej mur, czy most między pokoleniami? I jakie są nowe potrzeby edukacyjne dla seniorów.

Życzymy miłej lektury i ciekawych inspiracji.

Kadra projektu Silver Civic Education ©

Przewodnik jest takze dostępny w językach bułgarskim i portugalskim

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Bożena Bednarek
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!