Resource Details
ZASÓB

Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury

Poznańskie Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) w Centrum Kultury ZAMEK konsekwentnie pogłębia temat senioralnej zależności. Działający w nim badacze i animatorki kultury nie tylko przygotowują procesualne projekty skierowane do osób starszych o ograniczonej samodzielności, ale również realizują badania społeczne poszerzające naszą wiedzę na temat tej grupy kategorialnej. Ważną częścią tej pracy jest upowszechnianie wiedzy i poszukiwanie sposobów na praktyczne wykorzystanie nowo pozyskanych informacji. W minionym roku CPE przeprowadziło projekt edukacyjny skierowany do wielkopolskich kadr kultury, którego celem było zachęcenie, jak największej liczby podmiotów edukacyjno-kulturalnych do poszerzania swojej oferty programowej o wydarzenia adresowane także do osób starszych zależnych. W efekcie warsztatów przygotowawczych, do których współtworzenia zaproszono przedstawicielki sektorów zdrowia, spraw społecznych i edukacji, powstała treściwa publikacja pt. „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. W jej skład, oprócz zwięzłej broszury, w której zawarto najważniejsze informacje, porady i dobre przykłady pracy z grupami senioralnymi, wchodzą także specjalne „karty” i plakat. Karty hasłowo omawiają najważniejsze zagadnienia, które warto brać pod uwagę podczas pracy z osobami starszymi, zaś plakat „w pigułce” (krok po kroku) pokazuje, jak zabrać się za pracę animacyjno-edukacyjną z seniorami zależnymi.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
red: Bartek Lis
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (2)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!