Resource Details
ZASÓB

Rezultaty projektu "Spojrzenie w przyszłość - aktywność osób 50+"

Projekt "Spojrzenie w przyszłość - aktywność osób 50+" został zrealizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było podniesienie przez Uczestników kompetencji z zakresu aktywizacji oraz efektywnych form wsparcia dla grup 50+ poprzez ich udział w zagranicznej mobilności oraz wymiany doświadczeń na temat skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie edukacji osób starszych, metod zarządzania stosowanych w państwach Europy, posiadających doświadczenie i osiągających wysokie wskaźniki w aktywizacji i edukacji osób 50+.

W ramach wspomnianego projektu wypracowane zostały następujące rezultaty materialne::

Model aktywizujący osoby 50+ z uwzględnieniem mentalności, warunków społeczno – politycznych oraz barier edukacyjnych występujących w konkretnym otoczeniu społeczno – gospodarczym

Kompendium wiedzy na temat aktywizacji osób 50+

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Typ zasobów
Artykuły
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!