Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Rekomendacje dotyczące wzmacniania procesu edukacji pozaformalnej osób dorosłych poprzez wykorzystanie elementów kulturalnych

Rekomendacje dotyczą zaleceń/rozwiązań/czynników, jakie należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do struktury, zadań i procesu edukowania stosowanych w organizacji pozarządowej lub innego typu podmiocie prowadzącym działalność edukacyjną osób dorosłych.

Rekomendacje służą wzmacnianiu procesu edukacyjnego poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie elementów kulturalnych do edukacji dorosłych. Zachęcają również ww. podmioty do tworzenia otwartych inicjatyw, które są uznawane za jeden z najskuteczniejszych sposobów angażowania odbiorców w proces edukacji.

Rekomendacje powstały w wyniku projektu: „CULTURE FACTOR. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie", który był realizowany od września 2018 r. do grudnia 2019 r., a jego realizacja była dofinansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 w ramach komponentu: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Jerzy Kraus
Typ zasobów
Studium przypadku
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!