Resource Details
ZASÓB

Raport: Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii Covid-19

Ukazał się nowy raport Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub: „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii Covid-19”. Autorzy badania zapytali 500 reprezentatywnych osób 60+, jak wygląda ich życie podczas pandemii.

Jakie są jego wyniki i wnioski?

Ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych.

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub, Kierownik badania: Przemysław Wiśniewski Zespół realizujący badanie: dr Rafał Bakalarczyk, Małgorzata Maryl-Wójcik, Magdalena Foryś
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!