Resource Details
ZASÓB

Ramy kwalifikacji w Europie. Postępy w 2016 roku

W ciągu ostatnich dziesięciu lat opracowano i wdrożono w wielu krajach w Europie krajowe ramy kwalifikacji (KRK), do czego bodźcem było zalecenie w sprawie europejskich ram kwalifikacji (ERK) z 2008 r.oku. Wraz z wdrażaniem ram, pojawia się pytanie co do ich oddziaływania i wartości dodanej. W jaki sposób ramy, funkcjonujące na poziomie sektorowym, krajowym i regionalnym, wniosą wkład do strategii i praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia (oraz zatrudnienia)? Czy są użyteczne dla uczących się osób? W jaki sposób? W swojej nieprzerwanej pracy Cedefop zwraca uwagę na kilka obszarów, w których zmiany wynikające z krajowych ram kwalifikacji zaczynają być zauważalne. Przyszłe oddziaływanie tych stosunkowo nowych instrumentów będzie ostatecznie uzależnione od tego, czy staną się wartościowe dla użytkowników końcowych, takich jak osoby uczące się, pracodawcy, nauczyciele, organizatorzy szkoleń itd. Wydarzenia, które miały miejsce w 2016 r. potwierdzają, że decydenci poświęcają KRK coraz większą uwagę.

Interesujesz się walidacją lub zintegrowanym systemem kwalifikacji? A może szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE!

Resource Details
ISBN
978-92-896-2115-1
Autor(autorzy) materiału
Cedefop — Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Typ zasobów
Katalogi
Język dokumentu
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!