Resource Details
ZASÓB

Przewodnik dla uczelni. Jak przygotować się na przyjęcie zagranicznych studentów?

Niniejsza publikacja powstała przede wszystkim w celu lepszego przygotowania uczelni do przyjęcia zagranicznych studentów. Niemniej ważnym celem było również wskazanie kluczowych obszarów, w ramach których uczelnie powinny wyposażyć swoich studentów wyjeżdżających do zagranicznych uczelni w niezbędną wiedzę i umiejętności.

Przygotowanie podręcznika poprzedziły szeroko zakrojone badania pierwotne jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione) i ilościowe (badania kwestionariuszowe) w uczelniach z Polski, Węgier, Grecji i Ukrainy, a także badania wtórne, głównie w postaci przeglądu dobrych rozwiązań z uczelni europejskich. W oparciu o wyniki badań staraliśmy się stworzyć prosty podręcznik o uniwersalnym charakterze, który będzie mógł być użytkowany przez większość uczelni w Europie. Wybrane kwestie merytoryczne wzmocniliśmy przekazem graficznym, dzięki któremu opisywane sytuacje stały się bardziej wyraziste.  

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Zespół projektu 2018-1-PL01-KA203-050756
Typ zasobów
Inne
Kraj
Europa
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!