Resource Details
ZASÓB

Przewodnik dla studentów. Co powinienem wiedzieć przed wyjazdem na studia zagraniczne?

Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje na temat dobrego przygotowania się do pobytu w innym kraju. Jego opracowanie poprzedziły szeroko zakrojone badania jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami akademickimi oraz nieakademickimi) oraz ilościowe (badania kwestionariuszowe online) przeprowadzone na uczelniach w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i na Ukrainie, a także badania wtórne, głównie w postaci przeglądu dobrych rozwiązań z uczelni europejskich.

W oparciu o wyniki badań staraliśmy się stworzyć prosty przewodnik o uniwersalnym charakterze, który będzie mógł być stosowany przez studentów pochodzących z różnych krajów. Wybrane kwestie merytoryczne wzmocniliśmy przekazem graficznym, dzięki czemu zrozumienie opisywanych sytuacji stało się prostsze.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym przewodniku okażą się interesujące i przydatne.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Zespół projektu 2018-1-PL01-KA203-050756
Typ zasobów
Inne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!