Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Program nauczania i metodologia szkoleń dotyczących przedsiębiorczości kierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Metodologie i Aneks)

Publikacja zawiera kompleksową metodologię prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Metodologia pozwala wykształcić umiejętności przedsiębiorcze wśród wskazanej grupy uczestników. Publikacja składa się ze wstępu 3 zasadniczych części, bibliografii oraz 2 aneksów (jeden jest integralną częścią metodologii, drugi zaś – jest elementem e-learningu wykorzystywanego podczas prowadzenia warsztatów). W pierwszej zasadniczej części przedstawiono założenia i kontekst, w jaki wpisuje się metodologia w proponowanym kształcie oraz jej uzasadnienie. Druga zasadnicza część prezentuje poszczególne elementy metodologii, cele szczegółowe, warunki nauczania i zasady wykorzystania metodologii. W trzeciej zasadniczej części przedstawiono szczegółowy konspekt warsztatów wraz z elementami coachingu.

Materiały są dystrybuowane na podstawie licencji „Attribution-ShareAlike 4.0 International”.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-973-0-22176-3
Autor(autorzy) materiału
Maria Kovacs, Anca Petriuc, Constanța Stăncescu, Sergiu-Corneliu Tamaș
Typ zasobów
Inne
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!