Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Program nauczania i metodologia prowadzenia warsztatów kierowanych do decydentów i polityków społecznych (Metodologia i Aneks)

Publikacja zawiera kompleksową metodologię prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych. Metodologia warsztatów pozwala podnieść poziom wiedzy z zakresu ubóstwa, mechanizmów wchodzenia i wychodzenia z niego, specyfiki ubóstwa w danym kraju oraz modeli funkcjonowania zabezpieczenia społecznego wśród wskazanej grupy uczestników. Publikacja składa się ze wstępu, 3 zasadniczych części, bibliografii oraz 2 aneksów (jeden jest integralną częścią metodologii, drugi zaś – jest elementem e-learningu wykorzystywanego podczas prowadzenia warsztatów). W pierwszej zasadniczej części przedstawiono założenia i kontekst, w jaki wpisuje się metodologia w proponowanym kształcie oraz jej uzasadnienie. Druga zasadnicza część prezentuje poszczególne elementy metodologii, cele szczegółowe, warunki nauczania i zasady wykorzystania metodologii. W trzeciej zasadniczej części przedstawiono szczegółowe etapy wykorzystania metodologii podczas warsztatów. W tym ostatnim zakresie niezbędne jest użycie aneksu będącego integralną częścią metodologii a zawierającego studia przypadków do omówienia podczas warsztatów.

Materiały są dystrybuowane na podstawie licencji „Attribution-ShareAlike 4.0 International”.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Selina Martin Cano
Typ zasobów
Inne
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!