Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Proces pracy w grupie międzypokoleniowej

Publikacja jest zbiorem doświadczeń, refleksji i wniosków z pracy z grupami międzypokoleniowymi w różnych dzielnicach Warszawy: na Bemowie, Ochocie, Targówku, Woli, w Wesołej i w Wawrze. Jak wskazują autorki ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA - projektując i realizując te działania, miałyśmy na celu stworzenie w wyżej wymienionych miejscach przestrzeni do dialogu między pokoleniami: młodych, rozumianych jako uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz seniorów i seniorek – osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Miejscem działań stały się te dzielnice Warszawy, w którym - zdaniem autorek inicjatywy - brakowało wspólnych społecznych działań młodych i seniorów.

W publikacji zawarto doświadczenia, a tym samym praktyczne wskazówki, w następujących obszarach:

1. Budowa przestrzeni do dialogu międzypokoleniowego;

2. Proces pracy w grupie międzypokoleniowej w tym m.in. współpraca z instytucją lokalną, przygotowanie uczestniczek i uczestników do pracy, zabezpieczenie podstawowych potrzeb uczestniczek i uczestników, komunikowanie o sobie i od siebie w praktyce, wspieranie procesu integracji;

3. Metody pracy z grupą międzypokoleniową w tym m.in. ćwiczenia budujące grupę (ćwiczenia pozwalające znaleźć podobieństwa pomiędzy członkami grupy), ćwiczenia pozwalające przełamać pierwsze lody rozluźnić napięcie spowodowane znalezieniem się w nowej sytuacji, wykorzystujące naturalną energię grupy i pracę z ciałem oraz uruchamiające kreatywność, drama stosowana, storytelling;

4. Perspektywa seniorów i młodzieży ze współpracy w ramach grupy międzypokoleniowej.

Na to z jakich powodów warto zapoznać się z publikacją wskazuje m.in. Małgorzata Winiarek-Kołucka, prezeska Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA - po pierwsze, istotne jest dla nas rozumienie dialogu międzypokoleniowego jako partnerskiego spotkania, umożliwiającego wzajemne poznanie się oraz zrozumienie drugiej osoby, która funkcjonuje w tej samej społeczności lokalnej, ale różni się wiekiem i nie jest spokrewniona z inną osobą z grupy. Po drugie, w swoich działaniach stawiamy na wzmocnienie w młodych i seniorach poczucia, że taki dialog międzypokoleniowy jest możliwy i daje wiele korzyści obu stronom oraz całemu społeczeństwu. Kształtujemy w seniorach i młodych aktywną postawę. Dążymy do tego, aby obie strony świadomie angażowały się w komunikację z przekonaniem, że „to ode mnie zależy, jak będą wyglądały moje relacje z drugą osobą”. Po trzecie, stwarzamy młodym i seniorom przestrzeń do wspólnego działania społecznego. Nieważne, jak szeroki jest zasięg takiego działania. Ważne, żeby dotyczyło ono tematu istotnego dla obu grup oraz było zrealizowane z poczuciem sukcesu przez każdego członka i członkinię międzypokoleniowej grupy.

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Katarzyna Dzięciołowska (redakcja merytoryczna)
Typ zasobów
Studium przypadku
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!