European Commission logo
Utwórz konto
Resource Details
ZASÓB

Poradnik dla edukatorów prowadzących zajęcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach i kompetencjach

Poradnik jest efektem międzynarodowego projektu dofinansowanego z programu Erasmus pt. „EDU+” (2019-1-PL01-KA204-065178), realizowanego w latach 2019-2022. Koordynowało go Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian z Łomianek, a partnerami projektu były dwie organizacje: Asociacion Cultural Gandalf z Hiszpanii oraz Ljudska Univerrza Tržič ze Słowenii. Stowarzyszenie współpracowało także z nauczycielami Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, którzy na co dzień  pracują ze słuchaczami niewidomymi lub z dysfunkcją wzroku. Był to cenny wkład i doświadczenie w naszym partnerstwie.

Projekt był przeznaczony dla edukatorów osób dorosłych, w tym nauczycieli, wychowawców, pracowników i wolontariuszy. Działania ukierunkowano na przygotowanie propozycji aktywizacji osób dorosłych o niskim poziomie podstawowych umiejętności i kompetencji, co może wpływać zarówno na życie zawodowe, jak i społeczne tych osób.

Organizacje partnerskie dzieliły się pomysłami i doświadczeniami w tym zakresie. Wspólnie wypracowaliśmy model wsparcia, a w rezultacie stworzyliśmy zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli osób dorosłych, którym osiągnięcie określonych umiejętności umożliwi przede wszystkim aktywizowanie na rynku pracy.

Efekty projektu pomogą naszej kadrze tak prowadzić zajęcia, aby osoby dorosłe o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb osiągały:

- minimalny poziom umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania matematycznego w tym liczenia

lub

- osiągały szerszy zestaw umiejętności odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Projekt ma wymiar lokalny, krajowy i europejski, a końcowymi odbiorcami będą również słuchacze z mniejszymi szansami społecznymi czy niepełnosprawni.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem i do wykorzystywania go w codziennej pracy!

Resource Details
Rysunek przedstawia żarówkę w birecie studenckim.
Autor materiału
Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Europa
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!