Resource Details
ZASÓB

Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe

Praca zbiorowa prezentująca polski system penitencjarny będąca dodatkiem specjalnym do czasopisma „Forum Penitencjarne”. Zagadnienia związane z edukacją dorosłych zostały poruszone w  Rozdziale 5 i 6.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Red. Paweł Szczepaniak
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!