Resource Details
ZASÓB

Pierwsza pełna wersja Europejskiej Klasyfikacji Poziomu Umiejętności, Kompetencji, Zawodów i Kwalifikacji.

Pierwsza pełna wersja Europejskiej Klasyfikacji Poziomu Umiejętności, Kompetencji, Zawodów i Kwalifikacji.

Zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania z europejskiej strony internetowej - ESCO. Znajduje się tam bowiem wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Klasyfikacja pokazuje w sposób systematyczny i klarowny relacje między różnymi pojęciami. W filarze ESCO dotyczącym umiejętności wprowadzono rozróżnienie między (i) pojęciami dotyczącymi umiejętności/kompetencji a (ii) pojęciami dotyczącymi wiedzy, a także podano rodzaj umiejętności. Nie wprowadzono natomiast rozróżnienia między umiejętnościami a kompetencjami. Wszystkie te pojęcia zawierają, w każdym z języków ESCO, jeden termin preferowany i dowolną liczbę terminów niepreferowanych oraz terminów ukrytych. Pojęcia objaśniono również w formie opisu i podano notę dotyczącą ich zakresu oraz definicję. Materiał ten dostępny jest w 26 językach.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Komisja Europejska
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!