Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, opublikowało szczegółowy raport na temat udziału na rynku pracy w Polsce, osób powyżej 50 roku życia. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby powyżej 50 roku życiastanowią jedną z grup uznanych za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy i z tego tytułu uprawnione są one do szczególnej pomocy.

Raport zawiera analizę zróżnicowania przestrzennego zarówno  wskaźników aktywności zawodowej jak i  zatrudnienia osób w starszych grupach wiekowych w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

Niezadowalający jest fakt, że pomimo, iż proces wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w starszych grupach wiekowych postępuje szybciej niż ogólny wzrost aktywności zawodowej Polaków w wieku 15 lat i więcej, to nadal jednak pracuje tylko co druga osoba w wieku 50-64 lata (54,6%) i tylko 46,1% w wieku 55-64 lata. Z analizy wskaźnika bezrobocia wynika, że rzadziej dotyka ono osoby starsze, co może być związane z dezaktywizacją zawodową tej grupy w przypadku braku pracy. Z drugiej strony rośnie udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, a ponadto osoby starsze, jeśli już trafią do ewidencji bezrobotnych, pozostają w niej zdecydowanie dłużej niż pozostali bezrobotni.

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki (BCh, WK)
Typ zasobów
Inne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!