Resource Details
ZASÓB

"Oczekiwana starość" BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ 2(14) / 2017

Ukazał się kolejny numer Bibiloteki Gerontologii Społecznej pt.” Oczekiwana starość” pod red. Artura Fabisia i Joanny Wnęk-Gozdek. W numerze wiele interesujacych tekstów zogniskowanych wokół starzenia się i starości. Zachęcam serdecznie do zapoznania się z publikacją. 

FRAGMENT WSTEPU:

W ludzką egzystencję wpisane jest oczekiwanie. Czym ono jest? Słownik języka polskiego podaje kilka definicji tego pojęcia. Po pierwsze, jest ,,przewidywaniem, że coś  nastąpi”. Można przypuszczać, że temu oczekiwaniu towarzyszyć będzie gromadzenie odpowiednich zasobów, tak, aby spotkanie z tą nadchodząca rzeczywistością nie zaskoczyło nas. Po wtóre, jest ,,czekaniem na kogoś lub na coś z nadzieją lub niecierpliwością”. Oba określenia niosą ze sobą raczej pozytywny wydźwięk. I wreszcie oczekiwanie jest ,,stawaniem się w przyszłości czyimś udziałem”. Nieuchronnym  i bezwzględnym w swej predestynacji.  Jedną z takich rzeczywistości, która niechybnie wiąże się z ludzką egzystencją jest starość. Stykamy się z nią na co dzień, wnikliwie obserwujemy, badamy i opisujemy,  a wszystko to, aby ją lepiej poznać, przygotować się i oczekiwać na jej nadejście. Ten ostatni cel może wprowadzać pewien dysonans. Czy starość może być oczekiwana?  Z  pewnością tak, jeżeli dostrzeże się jej wartość i swoiste bogactwo. Niniejszy tom Exlibris Biblioteki Gerontologii Społecznej ma na celu wieloaspektowe spojrzenie na starość, ,,oswojenie” opisywanych obszarów, tak, aby oczekiwanie na  nią było w jak najmniejszym stopniu stresogenne. Autorzy poszczególnych artykułów  dzielą się z Czytelnikami swoimi naukowymi spostrzeżeniami i wynikami prowadzonych poszukiwań badawczych.  

Resource Details
ISBN
ISSN 2450-0232
Autor(autorzy) materiału
Artur Fabiś, Joanna Wnęk-Gozdek
Typ zasobów
Artykuły
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!