Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Nauczyciele jako liderzy i kreatorzy trendów zmian.

Każdy rodzic jest szczęśliwy, gdy jego dziecko przybiega ze szkoły z radością oświadczając, że bardzo lubi swoją szkołę a uczący go nauczyciele są wspaniałymi osobami, mającymi ogromny wpływ na postrzeganie siebie samego, innych ludzi oraz otaczającego świata.

Aby tak było, sami nauczyciele potrzebują wskazówek, wzorów, mentorów i liderów, którzy ich zainspirują, zarażą swoim optymizmem i zaangażowaniem, którzy wskażą, zaproponują drogi rozwoju, innowacji i współpracy.

Zawód nauczyciela to misja, to wspaniała możliwość realizacji swoich pasji, rozwoju umiejętności, samodoskonalenia w każdym aspekcie: osobowościowym, zawodowym, społecznym, emocjonalnym. Zawód ten daje wiele możliwości odkrywania i rozwijania w sobie cech pożądanych w procesie wychowania, kształcenia i rozwoju przyszłych pokoleń.

Nie wszyscy nauczyciele muszą być liderami, ale w każdej społeczności znajdzie się osoba, która swoją osobowością, wiedzą, umiejętnościami zainspiruje, zachęci innych do działania, do wprowadzania innowacyjnych metod pracy, do podejmowania wyzwań, czasem ryzykownych działań, aby proces nauczania i wychowania młodych ludzi stał się ciekawy dla uczniów i samych nauczycieli.

Sam nauczyciel będący liderem w swojej społeczności, w swoim środowisku zawodowym i społecznym jest osobą nieprzeciętną, ciekawą siebie i innych ludzi, otaczającego świata, z otwartym umysłem na nowe rozwiązania, na działania uznawane przez innych za ryzykowne czy nawet szalone, a jednak jakże w końcowym rozrachunku pożądane, by edukacja i wszystko, co z nią związane, podlegało rozwojowi. Nauczyciel lider to również człowiek pokorny, empatyczny, czuły na sygnały z otoczenia, liczący się ze zdaniem kolegów i przełożonych, otwarty na dialog, mądry w swoich wyborach, umiejący mądrze argumentować i kompetentnie przekonywać do swoich projektów.

Nie wystarczy, by nauczyciel lider porwał samych nauczycieli, był inspiracją tylko dla nich. Istotne jest to, że nauczyciel lider potrafi zainteresować, rozbudzić marzenia, kreatywne zachowania nie tylko wśród nauczycieli, ale również co bardzo ważne, a w istocie najważniejsze, potrafi zaciekawić i porwać do działania uczniów, bo to dla nich, z myślą o ich przyszłości i rozwoju nauczyciele podejmują wszelkie działania. Wszyscy nauczyciele wiedzą doskonale, jak ważne jest środowisko rodzinne dziecka, jak istotna jest współpraca szkoły z rodzicami, jak ważne jest wspólne określanie priorytetów, standardów, kierunków działań wspierających rozwój młodych ludzi, by w jak najpełniejszy sposób mogli rozwijać swoje zainteresowania, talenty, uzdolnienia, marzenia i pasje, niwelować braki i niepowodzenia, by solidnie przygotować młode pokolenie do pełnego, wartościowego, spełnionego życia w dorosłości.

Bardzo ważnym aspektem mającym znaczący wpływ na postrzeganie środowiska nauczycielskiego, kreowanie i organizowanie przestrzeni do realizacji nauczycieli na wszystkich polach ich działalności jest dobra współpraca z organem nadzorującym oraz środowiskiem lokalnym. W sprzyjającym, otwartym środowisku przed każdym nauczycielem otwiera się wiele możliwości i tu jest przestrzeń dla działań nauczyciela lidera.

Obecna, tak trudna sytuacja epidemiologiczna, która objęła swoim zasięgiem cały świat, a co za tym idzie wszystkie dziedziny naszego życia, stawia przed środowiskiem nauczycielskim nowe, trudne wyzwania. I właśnie tu i teraz jest czas kreowania nowych płaszczyzn, metod, środków, sposobów działań w obrębie edukacji, czas nauczycieli liderów, dzięki którym dzieci uczące się w tak wymagającej rzeczywistości nie stracą swojej szansy na pełny i harmonijny rozwój i pomimo stawianych przed nimi nowych wyzwań, prowadzeni przez swoich mądrych, kreatywnych, otwartych na szukanie nowych, efektywnych rozwiązań edukacyjnych nauczycieli, wejdą w życie bogatsi o nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia wymuszone przez obecną sytuację. To, co teraz zostanie wykreowane, pozostanie z nami na długo. Ważne jest, aby były to rozwiązania wartościowe, w pełni spełniające wymogi naszych czasów a co za tym idzie mające fundamentalny wpływ na przyszłe pokolenia.

Zespół osób z sześciu państw europejskich, organizacji zaangażowanych w tak ważną dziedzinę naszego życia, jaką jest edukacja, zajął się tematem dotyczącym istotnej, naszym zdaniem, roli nauczyciela lidera i jego wpływu na obecny i przyszły obraz europejskiej i światowej edukacji. Zapraszamy do korzystania z rezultatów naszej pracy.

Na stronach portalu teachers-leaders.eu można znaleźć obszerny podręcznik zawierający wskazówki dla aktualnych i przyszłych liderów edukacji. Korzystając z kursu elearningowego, jak również video treningu, w dowolnym czasie można rozwijać swoje umiejętności i wiedzę wspierające proces zmian w edukacji.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Krzysztof Karkowski  *  Dorota Karkowska
Typ zasobów
Artykuły
Kraj
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!