European Commission logo
Utwórz konto
Resource Details
ZASÓB

Muzeum dla osób w spektrum autyzmu – scenariusze dobrych praktyk

Scenariusze dobrych praktyk dotyczące przygotowania muzeum dla osób w spektrum autyzmu oraz prowadzenia warsztatów na wystawie na przykładzie rozwiązań w EMST National Museum of Contemporary Art Athens

National Museum of Contemporary Art Athens to narodowe muzeum sztuki współczesnej w Atenach (EMST). Instytucja zajmuje się prezentacja greckiej i światowej sztuki nowoczesnej. Instytucja zajmuje się prezentacją greckiej i światowej sztuki nowoczesnej.

W muzeum niezwykle ważną rolę pełni program edukacyjny, który jest realizowany również z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Muzeum realizuje szeroki program pod nazwą EMST Without Borders” (EMST bez granic), w ramach którego organizowane są warsztaty, oprowadzania i spotkania dla różnych grup społecznych. Jedną z najważniejszych ścieżek edukacyjnych w muzeum jest działalność skierowana do osób w spektrum autyzmu. Zaproponowane w dalszej części dokumentu rozwiązania były konsultowane przez edukatorów EMST z fundacją specjalizującą się w pracy z osobami w spektrum autyzmu.

Scenariusze opracowały Agata Sztorc-Gromaszek i Monika Rejman podczas wyjazdu typu job shadowing w EMST National Museum of Contemporary Art Athens w ramach projektu „Galeria dla wszystkich” (2019-1-PL01-KA104-064464) realizowanego w latach 2019-2022 przez Galerię Labirynt. Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

 

Resource Details
Zdjęcie. Kobieta trzyma wydrukowaną fotografię przedstawiającą krzyczących na siebie ludzi. Pod z...
Autor materiału
Agata Sztorc-Gromaszek, Monika Rejman
Typ zasobów
Studium przypadku
Kraj
Polska
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!