Resource Details
ZASÓB

Muzea i cele zrównoważonego rozwoju

Przewodnik adresowany do różnych organizacji, rodzaj muzeów oraz organizacji partnerskich. Jego celem jest włączenie muzeów w proces realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych w 2015 roku przez 193 państwa. Określają one globalny program realizacji wyzwań społecznych i środowiskowych do osiągnięcia w roku 2030. Przewodnik ma za zadanie ułatwić pracownikom muzeów i instytucji z nimi współpracujących odegranie pełniejszej roli w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, bez względu na kontekst geograficzny, kulturowy, ekonomiczny i społeczny, w którym działają. 

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Hennry A. McGhie
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Data publikacji
Resource media
Museums and SDgs.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!