Resource Details
ZASÓB

MINCE Program dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Celem projektu MINCE jest wspieranie włączenia osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną zarówno poprzez edukację społeczeństwa jak również umożliwienie osób ze znaczną niepełnosprawnością częstszego i łatwiejszego kontaktu z lokalną społecznością.

Program MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest wynikiem pracy grup fokusowych, w których uczestniczyli opiekunowie osób niepełnosprawnych i inne osoby pracujące w obszarze niepełnosprawności. Praca grup focusowych dążyła do określenia głównych obszarów wiedzy i umiejętności, które powinny zostać opanowane przez opiekunów osób niepełnosprawnych, aby mogli oni występować w roli facylitatorów na rzecz inkluzji społecznej osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

SPIS TREŚCI

Część I

Inkluzja społeczna a znaczna niepełnosprawność intelektualna

Program MINCE dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Część II

Moduł 1 – Podstawy

Moduł 2 – Profesjonalizm i etyka

Moduł 3 – Upodmiotowienie i rzecznictwo

Moduł 4 – Komunikacja

Moduł 5 – Planowanie skoncentrowane na osobie

Moduł 6 – Jakość życia

Moduł 7 – Inkluzja społeczna

Website: Lebenshilfe | MINCE

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
MINCE - Model for Inclusive Community Education [Hrsg.]
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!