Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Metody i sposoby monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje

Raport prezentuje metody i sposoby badawcze wykorzystywane do monitorowania zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i umiejętności. Przedstawia: (1) badania popytu na pracę w skali makroekonomicznej, (2) analizy na podstawie administracyjnych danych statystycznych, (3) analizy ogłoszeń o pracy zamieszczanych na portalach internetowych, (4) badania kwestionariuszowe pracowników i pracodawców i finalnie (5) analizy eksperckie prognozujące przyszłe trendy na rynku pracy.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!