Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Learn a language for free: Recreational learning among adults

Artykuł opisujący badanie poświęcone rzadko analizowanemu zjawisku: rekreacyjnej nauce języka obcego przez dorosłych (gdzie „nauka rekreacyjna” oznacza naukę pozbawioną konkretnych celów ekonomicznych, społecznych etc.) Autorki zwracają uwagę, że w dobie wszechobecnego internetu taka nauka jest coraz powszechniejsza, a jednocześnie niewiele wiadomo o wybieranych przez uczących się strategiach. Na podstawie obserwacji, na przestrzeni 5 lat, grupy osób dorosłych uczących się rekreacyjnie różnych języków obcych, stwierdzono, że z upływem czasu uczący przykładają coraz większą wagę do metod strukturyzowanych, z jasno określonym sylabusem (np. aplikacje w rodzaju Duolingo) kosztem metod „dowolnych” (np. uczenia się przez oglądanie video na YouTube). Sugeruje to, iż dorosłych uczących się języka, nawet rekreacyjnie, powinno się zachęcać w pierwszym rzędzie do stosowania metod ustrukturyzowanych, gdyż mogą one dawać większą gwarancję kontynuowania nauki.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Alice Chik
Typ zasobów
Artykuły
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!