Resource Details
ZASÓB

Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury

Publikacja prezentuje praktyki proekologiczne stosowane w wybranych dwunastu warszawskich instytucjach kultury. Powstała także z myślą o tym, żeby inspirować do takich działań inne organizacje pragnące wzmacniać w ten sposób pozytywny wpływ na środowisko naturalne w swoim miejscu pracy.

Autorka publikacji, Joanna Tabaka, tak pisze o genezie powstania tego materiału: "Mnie do stworzenia tej publikacji zmotywowała także potrzeba rewizji dotychczasowych praktyk i dyskusji o tym, na ile takie działania są postrzegane jako potrzebne z perspektywy odbiorców instytucji. Wrażliwe podejście do potrzeb naszej publiczności powinno przejawiać się w decyzjach programowych instytucji, ponieważ to są właśnie miejsca, które pozwalają lepiej odnajdywać się we współczesnym świecie i rozumieć wyzwania rzeczywistości. W końcu, poszukiwałam także odpowiedzi na pytanie, jak bez obowiązkowej i usystematyzowanej edukacji ekologicznej można poszerzać grono Polek i Polaków dbających o naszą Planetę oraz jak w tym może pomóc sektor instytucji kultury".

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Joanna Tabaka
Typ zasobów
Studium przypadku
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!