Resource Details
ZASÓB

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYM Materiały powstałe w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus Plus Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę

Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią efekt międzynarodowego projektu pt. Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę, finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy uczestniczyli w obserwacjach uczestniczących w placówkach edukacyjnych w kilku krajach Unii Europejskiej, opracowali konspekty, które mogą być pomocne w kształceniu zawodowym. Ich celem jest wprowadzenie elementów międzynarodowych do podstaw programowych nauczania zawodów, których wykonywanie związane jest z poruszaniem się po międzynarodowych rynkach, kontaktem z obcojęzycznym klientem i nawiązywaniem ponadnarodowych relacji.

Projekt świadomie zakładał udział w mobilnościach międzynarodowych kadry kształcenia zawodowego, a w szczególności nauczycieli przedmiotów zawodowych. Doświadczenia partnerów projektu wskazują, że na efektywność działań międzynarodowych kierowanych do uczniów, takich jak zagraniczne staże i praktyki, składa się nie tylko sam fakt ich wyjazdu, ale też włączenie się kadry pedagogicznej szkoły. Praktyka odbyta w innym kraju musi być osadzona w całym procesie edukacyjnym, w jakim uczniowie uczestniczą. Istotnym czynnikiem jest świadomość nauczycieli i instruktorów zawodu w zakresie efektów, jakie taka mobilność może i powinna przynieść. Kadra pedagogiczna jest ważnym ogniwem przygotowania i uznawania zdobytych kompetencji. Uczniowie wymagają ciągłego motywowania i wskazywania korzyści ponoszenia wysiłku związanego z przełamywaniem barier mentalnych, kulturowych, organizacyjnych. Dlatego tak ważne są działania co najmniej dwutorowe – dla uczniów i dla ich nauczycieli. Mobilności międzynarodowe dla kadry VET w ramach programu Erasmus Plus są doskonałym narzędziem do uruchomienia takiego procesu.

W ramach projektu Europa wspiera kształcenie, zawodowcy rozwijają Europę, nauczyciele mieli okazję odwiedzić szkoły zawodowe i miejsca kształcenia praktycznego, w tym pracodawców oferujących miejsca praktyk zawodowych, w Danii, Niemczech i we Włoszech. Uczestniczyli w zajęciach doskonalących ich warsztat i otwierających na edukację świadomą otwartego rynku europejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z konspektami, które są efektem tej międzynarodowej wymiany doświadczeń.

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Fundacja Faveo
Typ zasobów
Inne
Kraj
Polska
Data publikacji
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!