Resource Details
ZASÓB

Innowacje w aktywizacji zawodowej osób 50+

Materiał pn "Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów jako niszowe" jest jednym z produktów wypracowanych w ramach projektu współfinansowanego z EFS (realizator: Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o). Publikacja przedstawia programy szkoleń pięciu zawodów (m.in. tutor młodzieży mającej trudności, lokalny animator sportu), które mogą być nową, zawodową drogą dla osób z grupy 50+ nieaktywnych zawodowo, a chcących powrócić na rynek pracy.

 

Edyta Długoń – ekspert w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych, trener.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
red. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!