Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania - etap II”

Głównym celem badania była ocena - zarówno na poziomie krajowym (BUR), jak i regionalnym (PSF) - funkcjonującego modelu wsparcia EFS dedykowanego przedsiębiorcom i pracownikom.

Szczególnie interesująca jest analiza wpływu przyjętych rozwiązań na kształtowanie się struktury usług (dopasowania do potrzeb klientów) oraz ocena jakości usług rozwojowych.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Danae Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Danae Sp. z o.o.
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!