Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej. Poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pracy, istotnie wykracza poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodowego orientującego się na aktywizacji zawodowej bezrobotnych czy reorientacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem. Nowe wartości na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy czy wreszcie funkcjonowaniem rodziny pracownika powodują, iż tradycyjnie wykształcony doradca staje się niekompetentny w samodzielnym rozwiązaniu problemów swojego klienta. O ile jednak w dotychczasowych problemach doradczych można było postawić granicę pomiędzy tym, co jest kompetencją doradcy zawodowego, a tym co jest obszarem wsparcia psychologa czy psychoterapeuty, o tyle w poradnictwie godzącym życie zawodowe z osobistym i rodzinnym rozgraniczenie to jest niemożliwe. Dlatego też rekomendacją ekspertów, realizujących innowacyjne projekty równoważące życie zawodowe i rodzinne, jest poradnictwo interdyscyplinarne, czerpiące swą skuteczność z typowych kompetencji psychologa, doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego. (z Wprowadzenia)

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
redacja naukowa - Michał Skarzyński
Typ zasobów
Inne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!