Resource Details
ZASÓB

Edukacja w zarysie 2015

Edukacja w zarysie: Wskaźniki OECD jest miarodajnym źródłem informacji na temat stanu edukacji na całym świecie. Publikacja prezentuje wskaźniki dotyczące działań instytucji edukacyjnych; wpływu uczenia się w różnych krajach; zasobów ludzkich i finansowych zainwestowanych w edukację; dostępu, uczestnictwa i rozwoju edukacji; środowiska uczenia się i organizacji szkół.

Edycja 2015 zawiera bardziej szczegółową analizę uczestnictwa w edukacji przedszkolnej i edukacji na poziomie wyższym. Raport analizuje również mobilność edukacyjną i społeczną pierwszego pokolenia osób z wykształceniem wyższym, sytuację absolwentów na rynku pracy oraz uczestnictwo w edukacji formalnej i/lub nieformalnej finansowanej przez pracodawcę. Analizie poddana jest również gotowość do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów napotykanych w nauczaniu i uczeniu się. Publikacja zawiera wskaźniki dotyczące wpływu umiejętności na zatrudnienie, poziom zarobków, różnice w sytuacji osób obu płci w edukacji i na rynku pracy, a także systemy oceny nauczycieli i dyrektorów szkół. Raport zawiera dane dotyczące 34 krajów OECD oraz wybranych krajów partnerskich (Argentyna, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Indie, Indonezja, Łotwa, Rosja, Arabia Saudyjska oraz RPA i po raz pierwszy Kostaryka i Litwa).

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
OECD
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Zjednoczone Królestwo
Data publikacji
Język dokumentu
Angielski
Login (0)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!