Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Edukacja online osób dorosłych perspektywy rozwoju

Niniejsza publikacja stanowi aneks nr 3 do raportu („białej księgi”), udostępnionego w języku angielskim pod tytułem Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper.

Raport powstał w ramach projektu Learning Circles in Libraries (Kluby wiedzy w bibliotekach), który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami: Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadtbibliothek Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, a jego cele to: ułatwienie osobom dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie ich w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach projektu przygotowujemy bibliotekarzy z bibliotek publicznych do uruchomienia nowej usługi – „klubów wiedzy” – i udostępniamy zasoby niezbędne w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności, a także tworzenia i wspierania społeczności osób uczących się.

Raport Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper zawiera analizę stanu edukacji osób dorosłych w krajach realizujących projekt Learning Circles in Libraries (Finlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Rumunii) ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się online. Myślą przewodnią „białej księgi” jest wsparcie bibliotekarzy i innych edukatorów pracujących z osobami dorosłymi w rozwijaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz kszałtowaniu postaw pomocnych w realizacji ich zadań. Zamierzeniem autorów było także zainspirowanie władz różnych szczebli, autorów dokumentów rozwojowych czy lokalnych liderów poszukujących skutecznych i innowacyjnych sposobów prowadzenia działań edukacyjnych zgodnie z potrzebami osób dorosłych.

Niniejszy aneks, noszący tytuł Edukacja online osób dorosłych – perspektywy rozwoju, zawiera przetłumaczone na język polski wnioski i rekomendacje partnerów projektu Learning Circles in Libraries (zawarte w raporcie Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper) oraz wnioski i rekomendacje „krajowe”, czyli uwzględniające perspektywę Polski.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Tuulikki Alamettälä Ovidiu Ana Dr. Camelia Crisan Dr. Dorothea Fellmann Teresa Gonçalves Noemi Gryczko Piotr Henzler Nicole James Piia Keihäs Agnieszka Koszowska Jacek Królikowski Cláudia Lopes Grif Peterson Isabel Soares
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Resource media
Login (0)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!