Resource Details
ZASÓB

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się / Raport Eurydice 2015

Promując zintegrowane podejście do uczenia się przez całe życie, raport koncentruje się na politykach i działaniach skierowanych na zapewnieniu dostępu do oferty uczenia się dla dorosłych, których umiejętności i kwalifikacje nie odpowiadają w pełni obecnym wymogom rynku pracy. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia, przedstawiono tu szeroką perspektywę, z uwzględnieniem analizy wielu połączonych ze sobą obszarów.

Raport zawiera opis ogólnych wskaźników dotyczących edukacji i szkoleń dorosłych (Rozdział 1), polityki realizowane przez władze centralne oraz polityki mające na celu zapewnienie dostępu do uczenia się przez całe życie najbardziej wrażliwym grupom dorosłych, szczególnie tym, którym brak podstawowych umiejętności lub posiadającym niski poziom kwalifikacji (Rozdział 2). W dalszej części dokumentu przedstawiono przegląd krajowych programów finansowanych ze źródeł publicznych i ramowych programów, które mają na celu zapewnienie dorosłym słuchaczom możliwości rozwoju umiejętności i kwalifikacji na różnych etapach życia (Rozdział 3). W raporcie omówiono również zagadnienie elastyczności oferty oraz przedstawiono przegląd środków, jakie mogą ułatwiać dorosłym powrót do edukacji i szkoleń (Rozdział 4). W Rozdziale 5 opisano najważniejsze inicjatywy skierowane na docieranie do potencjalnych słuchaczy i usługi poradnictwa. Dokument przedstawia także informacje na temat różnych możliwości finansowania, które mogą zachęcić dorosłych do uczestnictwa w edukacji i szkoleniach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęty finansowe dla grup, które w ograniczonym zakresie uczestniczą w uczeniu się przez całe życie (Rozdział 6).

 

 

 

Resource Details
ISBN
ISBN 978-83-64032-84-4 (pdf)
Autor(autorzy) materiału
KE/EACEA/Eurydice, 2015. Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. (Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji UE
Typ zasobów
Polityka krajowa i europejska
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!