Resource Details
ZASÓB

EDUKACJA DOROSŁYCH W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I REALIÓW WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY.

Autorem artykułu pt. "EDUKACJA DOROSŁYCH W ASPEKCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I REALIÓW WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY" jest  dr Anna Lubrańska z Uniwersytetu Łódzkiego, który został opublikowany w 2014 roku w czasopiśmie naukowym - Edukacja Dorosłych 2014, nr 2 i w związku z tematem miesiąca sierpnia na platformie EPALE może zainteresować wszystkich odbiorców. Dotyczy on m. in. kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych w powiązaniu ze współczesnymi potrzebami rynku pracy. Autorka podkreśla, na podstawie prezentowanych badań, że kształcenie i edukacja zawodowa stanowią istotną determinantę aktywności człowieka, która jest zarazem warunkiem adaptacji zawodowej, elastyczności, skuteczności i konkurencyjności, co potwierdzają zarówno badania naukowe, jak i systematyczne obserwacje. Autorka formułuje swoje wnioski w kontekście zdefiowanego problemu, zgodnie z definicją (Nawrat 2013, s. 147), że edukacja dorosłych to proces całożyciowy, określający całokształt działań związanych z kształceniem, samokształceniem, wychowaniemi samowychowaniem osób dorosłych. W tym kontekście edukacja dorosłych stanowi zorganizowany system zarządzania, którego funkcjonowanie uwzględnia środowisko, jakość kształcenia i adekwatność do potrzeb i celów odbiorców, finanse i informację. cyt. "Edukacja dorosłych, poprzez kształcenie instytucjonalne, szkolenia i aktywność samokształceniową formuje, doskonali kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników obecnych i przyszłych." , s 213. Wartość publikacji podnosi fakt, że zawiera ona także bogatą bibliografię, jak i przypisy. Zachęcam więc wszystkich Państwa do zapoznania się z tym artykułem, gdyż w ciekawy sposób odnosi się do uczenia się dorosłych zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Maria Idźkowska - Ambasadorka EPALE

Resource Details
ISBN
ISSN 1230-929 X
Autor(autorzy) materiału
dr Anna Lubrańska z Uniwersytetu Łódzkiego
Typ zasobów
Artykuły
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!