Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych

Publikacja wydana pod redakcją Ewy Solarczyk-Ambrozik, Moniki Christoph i Renaty Koniecznej-Woźniak zawiera 21 artykułów podzielonych na dwie części. Pierwsza zatytułowana "Wielowątkowy wymiar edukacji dorosłych. Edukacja dla kariery" obejmuje 11 analiz różnych zjawisk i procesów we współczesnej edukacji dorosłych. W tej części można znaleźć następujące opracowania:

 • Ewa Solarczyk-Ambrozik - Przeobrażenia pracy i zmiany wzorów przebiegu karier a globalna kultura edukacyjna – kompetencyjny wymiar planowania karier edukacyjno-zawodowych
 • Agnieszka Cybal-Michalska - „Indyvidualism” vs „collectivism” – normative orientations of the studied academic youth
 • Zbyszko Melosik - Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje
 • Zofia Szarota - „Pomimo” – o indywidualnych doświadczeniach uczenia się w retrospekcji dorosłych
 • Zdzisław Wołk - Edukacja formalna na koniec drugiej dekady XXI wieku w kontekście edukacji ustawicznej (symptomy kryzysu)
 • Agnieszka Kruszwicka, Maria Duszczak, Michał Klichowski - Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action
 • TU1306
 • Anna Bilon - Rola poradnictwa kariery w procesie potwierdzania efektów uczenia się (PEU) osiągniętych poza systemem formalnym
 • Joanna Kozielska - Kształcenie dorosłych w sektorze szkolnictwa zawodowego
 • Anna Mańkowska - Idea d-learningu i lifelong learningu we współczesnych Chinach – lokalne uwarunkowania, rozwój oraz aktualne wyzwania
 • Sylwia Polcyn - Przestrzeń wirtualna jako miejsce samokształcenia współczesnych nauczycieli
 • Żaneta Garbacik - Edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem jako aktualna potrzeba pracowników

Cześć druga publikacji, zawiera artykuły, które dotyczą współczesnych koncepcji o rozwiązań praktycznych w zakresie edukacji karierowej. Obok wątków karierowych pojawiają się tu także zagadnienia związane nie tylko z koncepcją Lifelong, ale także Lifewide Learning. W tej części książki czytelnik może zapoznać się z artykułami:

 • Małgorzata Rosalska - Empowerment jako strategia wzmacniania zasobów karierowych
 • Renata Konieczna-Woźniak - Kariera (w) starości. Satysfakcja z życia, czyli sukces sukcesów
 • Monika Christoph - Pracownik a pracodawca. Budowanie dwustronnej relacji w kontekście zmian na rynku pracy
 • Anna Wawrzonek - (Re) konstrukcja Work-Life Balance vs pokolenia na rynku pracy
 • Magdalena Barańska - Scenariusze przyszłości pracy jako katalizator zmian w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa kariery
 • Joanna Szłapińska - Zarządzanie talentami na przykładzie GSK Pharmaceuticals Sp. z o.o. Poznań
 • Violetta Drabik-Podgórna - Chaos zawodowy na rynku pracy – możliwości i ograniczenia pomocy w planowaniu kariery
 • Izabela Cytlak, Joanna Jarmużek - Psychologiczne uwarunkowania decyzji przedsiębiorczych. Wstępna analiza badań własnych
 • Anna Kławsiuć-Zduńczyk - Poradnictwo obywatelskie jako nowa forma poradnictwa całożyciowego
 • Sonia Wawrzyniak - Młodzi dorośli z ADHD/ADD wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

 

Resource Details
ISBN
978-83-232-3809-9
Autor(autorzy) materiału
Wielu
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!