Resource Details
ZASÓB

„DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?‟

Podręcznik "DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?" stanowi zachętę do zmierzenia się z rolą facylitatora, rozumianą jako ułatwianie komunikacji między członkami grupy, moderowanie dyskusji, precyzowanie celu spotkania. Podręcznik definuje grupę, jej rodzaje, procesy zachodzące w grupie, formy pracy grupowej, przedstawia narzędzia facylitatora.

Publikacja adresowana jest do bibliotekarzy, ale także do tych osób, które w swojej działalości inicjują i przewodzą spotkaniom.

Materiał opracowało Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach Programu „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015”.

 

Edyta Długoń - ekspert w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych, trener. Ambasadorka EPALE.

Resource Details
ISBN
978-83-933793-3-0
Autor(autorzy) materiału
Małgorzata Czarnecka
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!