Resource Details
ZASÓB

Cyfrowe stany przejściowe. Monitoring społeczeństwa cyfrowego marzec-czerwiec 2020

Autorzy raportu -  Katarzyna Drożdżal, Alek Tarkowski i Aleksandra Janus z  Projektu SpołTech Fundacji Centrum Cyfrowe - prezentują  analizę „stanów przejściowych” w pięciu obszarach: dobrostanu, przedsiębiorczości, pracy, kultury i platform internetowych. W każdym z nich opisują specyfikę zachodzącej obecnie zmiany, wyłanianie się nowych nowych fenomenów lub istotnych ruchów społecznych.

"Czy Netflix i terapeuta na Zoomie wystarczą, by rozładować stres w czasie pandemii? Pandemia zmienia nastawienie polskiej psychiatrii do nowych technologii, dotychczas bardzo zdystansowanej do korzystania z nich. To zapowiedź nie tylko nowych formy wsparcia dla pacjentów, ale również rozwój nowego sektora usług IT.

Kto zapłaci za pracę zdalną? W analizie Harvard Business Review, Polska została wskazana w gronie krajów słabo przygotowanych do przejścia w tryb pracy zdalnej – ze względu na stan infrastruktury internetowej, jak i poziom rozpowszechnienia platform do pracy zdalnej.

Czy cyfrowi giganci będą zarządzać naszym self-distance? Opracowany wspólnie przez Google i Apple Exposure Notification system jest symbolem władzy tych firm – które skutecznie narzuciły państwom narodowym swój model zarządzania danymi o zakażeniach.

Czy instytucje kultury powinno założyć konto na Patronite? Pandemia wymusiła zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do sfery online. Nowy obszar aktywności przynosi instytucjom wiele wyzwań, jednym z nich jest szukaniem nowego modelu finansowania." 

Sfinanowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, źródło dokumenntu: https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/

 

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Katarzyna Drożdżal, Alek Tarkowski, Aleksandra Janus
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!