Resource Details
ZASÓB

"Brak fizycznej współpracy dotyka edukację dorosłych": Badanie Delphi na temat bezpośrednich i przewidywanych skutków COVID-19

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez EPALE Moderator


The lockdown of physical co‑operation touches the heart of adult education.

    

Pierwsza edycja trwającego na całym świecie badania Delphi, które obecnie analizuje bezpośrednie i przewidywane skutki pandemii COVID-19 dla edukacji dorosłych i uczenia się dorosłych. Chociaż metodologia badań Delphi jest bardzo zróżnicowana, w skrócie, podstawową ideą badań Delphi jest to, że analizuje się w nich przyszłość danej dziedziny w sposób oparty na współpracy. Autorzy skontaktowali się z ponad 50 międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie edukacji dorosłych w celu przeprowadzenia jakościowej ankiety online w okresie od kwietnia do maja 2020 r., prosząc ich o dostarczenie informacji, obserwacji, oczekiwań i porad. Podczas gdy ustalenia wskazują na wiele międzynarodowych podobieństw, istnieje również wiele różnic. Najwyraźniej edukatorzy dorosłych wciąż próbują zrozumieć konsekwencje kryzysu, który postrzegają jako bezprecedensowy.

 

Kontekst

Edukacja dorosłych była i nadal jest poważnie dotknięta restrykcjami wydanymi przez rządy na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Na przykład wiele organizacji i ośrodków kształcenia musiało zostać zamkniętych na całe tygodnie, a nawet miesiące. Podczas, gdy skutki dla uczących się były częstym tematem doniesień medialnych, apelowano również o pomoc finansową, szczególnie w celu ochrony przed bankructwem najbardziej narażonych grup, takich jak szkoleniowcy pracujący na własny rachunek. Istnieją coraz większe obawy, że wiele organizacji zajmujących się edukacją dorosłych będzie walczyło o przetrwanie, ponieważ pandemia w dalszym ciągu wymusza stosowanie restrykcji.

Aby uzyskać pełniejszy obraz skutków tego globalnego kryzysu, należy przyjąć perspektywę, która wykracza poza lokalne lub krajowe uwarunkowania. Pomimo głównie krajowego charakteru strategii przeciwdziałania, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, wzajemne powiązania między krajami i regionami z pewnością nie zostaną przerwane przez COVID-19, nawet jeśli prawdopodobne jest wystąpienie reakcji zwrotnych i wzrost nacjonalizmu, a nawet dyskryminacji.

Na tym tle, przedstawiono wyniki pierwszego badania Delphi, mającego na celu zrozumienie wpływu kryzysu COVID-19 na edukację dorosłych na całym świecie. Badania Delphi są tradycyjnie stosowane w badaniach nad edukacją dorosłych (np. Ross-man i Bunning 1978). Podstawową ideą jest wspólna analiza  kwestii związanych z edukacją dorosłych.

Projekt Euro-Delphi jest atrakcyjny i obiecujący ze względu na fakt, że od samego początku wciąga praktyków i aktorów polityki w proces refleksyjnej dyskusji i wspólnego podejmowania decyzji. Dlatego termin "uczestnik badania" nie opisuje adekwatnie tego typu zaangażowania (Leirman 1996, s. 137).

Ogólnie rzecz biorąc, podejście oparte na badaniu Delphi (Carr-Chellmann i Kroth 2018, Crawford i Wright 2016, Steinmüller 1997) jest metodą badawczą, która polega na pytaniu ekspertów o ich opinie na temat określonego aspektu ich dziedziny wiedzy. W systematycznym, wieloetapowym postępowaniu, metoda ta jest powtarzana w kilku rundach. Celem jest czasami osiągnięcie pewnego rodzaju konsensusu ekspertów, który może być wykorzystany do przewidywania trendów, prawdopodobnego rozwoju i  innowacji. Ten aspekt prognozowania sprawił, że metoda ta została nazwana na cześć starożytnej greckiej wyroczni w Delfach. Niemniej jednak, nie ma jednoznacznej definicji metody delfickiej. Istnieje raczej wiele jej wariantów i adaptacji.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
Bernd Käpplinger, Nina Lichte
Typ zasobów
Studium przypadku
Data publikacji
Język dokumentu
Login (9)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!