Przejdź do treści
Jakie są dobre praktyki w zakresie uczenia się dorosłych?

Jakie są dobre praktyki w zakresie uczenia się dorosłych?

Komisja ułatwia grupom ekspertów z państw członkowskich, którzy analizują politykę krajową i dobre praktyki w różnych krajach, zapoznawanie się z dowodami z badań oraz wyciąganie wniosków i formułowanie zaleceń dla decydentów.

Polityki propagujące umiejętności podstawowe wśród dorosłych

W latach 2013-2015 grupa robocza ds. uczenia się dorosłych opracowała kluczowe komunikaty i zalecenia dotyczące polityk, które:

  • podnoszą poziom umiejętności podstawowych (umiejętność czytania i pisania, umiejętności matematyczne i cyfrowe) dorosłych
  • optymalnie wykorzystują ICT i otwarte zasoby edukacyjne w uczeniu się dorosłych
  • zwiększają efektywność, skuteczność i spójność polityk uczenia się dorosłych.

Materiał wideo z podsumowania ustaleń grupy

Infografika: Poprawa spójności polityki w zakresie uczenia się dorosłych

Infografika: Umiejętności podstawowe dla dorosłych

Infografika: Odblokowywanie potencjału ICT w uczeniu się dorosłych

Sprawozdanie końcowe i zalecenia grupy roboczej ds. uczenia się dorosłych

Dokumenty robocze grupy (kliknij „Uczenie się dorosłych”)


Polityki propagujące uczenie się dorosłych oparte na pracy

W latach 2016-2018 grupa robocza ds. uczenia się dorosłych rozpatrzy polityki propagujące uczenie się dorosłych oparte na pracy.

W latach 2016-2018 grupa robocza ds. uczenia się dorosłych rozpatrzy polityki propagujące uczenie się dorosłych oparte na pracy.