Organizacje

Organizacje

Chcesz nawiązać współpracę z innymi osobami z całej Europy, ale nie masz jeszcze konkretnego pomysłu?

>

Dodaj swoją organizację

Dodaj swoją organizację do „Wyszukiwania partnerów EPALE”, aby zwiększyć widoczność swojego profilu i poinformować innych, że chcesz się zaangażować w paneuropejską współpracę.

Podpowiedź: Dodaj jak najwięcej informacji o swojej organizacji i rodzaju prowadzonej działalności, aby innym było łatwiej ciebie znaleźć.

Today, digitalisation is a key driver of economic competition, national development and social welfare. In Hungary, the digital economy accounts for 20% of the gross value added of the entire national economy and provides employment for almost 15% of the workforce. In terms of t...
Napjainkban a digitalizáció a gazdasági verseny, a nemzeti fejlődés és a szociális jólét egyik legfőbb hajtóereje. Magyarországon a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 20%-át adja és a foglalkoztatottak csaknem 15%-ának biztosít munkát. ...
The Origó Műhely/Origo Workshop was founded in 2021 summer as a registered Nonprofit LTD. organization, however many of its original members had already been developing and testing resilience and related non-formal methods for more than 10 years. The aim of the workshop/organiza...
The FKKME (Association of Community Workers in Upper Kiskunság) was established in 1999 in a national scope. The purpose of the Association:a) Assisting the implementation of subregional and regional development directions with the tools of community development, protection of t...
iTStudy is a certified Hungarian Adult Educational Institute and ECDL Exam Centre. The main profile of the company covers: delivering IT certifications in adult and vocational education; development of curricula, online learning materials, e-learning solutions, content managemen...
iTStudy is a certified Hungarian Adult Educational Institute and ECDL Exam Centre. The main profile of the company covers: delivering IT certifications in adult and vocational education; development of curricula, online learning materials, e-learning solutions, content managemen...