Organizacje

Organizacje

Chcesz nawiązać współpracę z innymi osobami z całej Europy, ale nie masz jeszcze konkretnego pomysłu?

Dodaj swoją organizację

Dodaj swoją organizację do „Wyszukiwania partnerów EPALE”, aby zwiększyć widoczność swojego profilu i poinformować innych, że chcesz się zaangażować w paneuropejską współpracę.

Podpowiedź: Dodaj jak najwięcej informacji o swojej organizacji i rodzaju prowadzonej działalności, aby innym było łatwiej ciebie znaleźć.

Applied Filters

İzmir, the second biggest economy in Turkey, is also a crucial port city the western coastline of country, on the route of Ancient Silk Road, which interlinks Asia and Europe. İzmir Chamber of Commerce was founded in 1885 and has more than 85 thousand members, mostly SMEs oper...
Founded in 1922, the Transylvanian Museum of Ethnography is the first ethnographic museum in Romania. Having a collection of 100.000 artefacts, the institution has the mission to preserve, research and capitalize the cultural heritage in Transylvania (Romanian historical and geo...
EMiT Feltrinelli has been a non-profit foundation and training centre under private law active in Milan and has been playing a mayor role in training and innovation of firms and private people since 1908. We are committed to guaranteeing the helping young people in search of jo...
Today, digitalisation is a key driver of economic competition, national development and social welfare. In Hungary, the digital economy accounts for 20% of the gross value added of the entire national economy and provides employment for almost 15% of the workforce. In terms of t...
Napjainkban a digitalizáció a gazdasági verseny, a nemzeti fejlődés és a szociális jólét egyik legfőbb hajtóereje. Magyarországon a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 20%-át adja és a foglalkoztatottak csaknem 15%-ának biztosít munkát. ...