Przejdź do treści
Narodowy Serwis Wsparcia - Słowacja

Narodowy Serwis Wsparcia - Słowacja

Štátny inštitút odborného vzdelávania (State Vocational Education Institute)

Adres
 
 
 
 
 
 
 

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Kancelária: Stromová 9, Bratislava

 

 

Phone
+421 911 469 793