Przejdź do treści
Resource Details
ZASÓB

Kvalitetsmodell för validering i Norden - NVL rapport

De nordiska länderna har inom ett Nordplus -projekt i ett första steg dokumenterat ländernas arbete med validering. I ett andra steg har projektet utvecklat en modell för kvalitetsarbete. Modellen består av åtta kvalitetsfaktorer med individen i centrum. NVL:s Expertnätverk för validering har fungerat som styrgrupp för projektet.  

Modellen lanserades på en nordisk konferens i Sverige. Förutom en genomgång av modellen medverkade den kandensiska forskaren Joy Van Kleef med en föreläsning och som avslutning reflektioner kring Kvalitetsmodellen. Projektet fick över lag mycket positiv respons på arbetet och förhoppningen är nu att flera instituoner vill arbeta efter modellen.

Resource Details
Wyświetl w portalu
Autor(autorzy) materiału
Nordic Network for Adult Learning - NVL
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!