European Commission logo
Utwórz konto

Resource Details

ZASÓB

Iċ-Ċavetta

Il-proġett ‘Iċ-Ċavetta’ jindirizza l-isfida tal-inklużjoni fis-soċjetà billi joffri għajnuna lil dawk li huma l-aktar dgħajfa fl-edukazzjoni tagħhom u li minħabba f’hekk, ikollhom diffikultà biex isibu jaħdmu. Il-proġett jaħseb biex dawn il-persuni jkollhom aċċess aktar faċli għal edukazzjoni u formazzjoni bħala adulti u hekk jgħinhom isibu impjiegi aħjar. B’mod partikolari il-proġett joffri għajnuna lil dawk li għandhom limitazzjonijiet partikolari minħabba l-livell ta’ litteriżmu tagħhom. Il-proġett żviluppa għodda ta’ tagħlim, riżorsi u programmi addattati b’mod speċifiku għal gruppi fost l-aktar vulnerabbli (fosthom dawk li fallew fis-sistema edukattiva formali) biex dawn ikollhom aċċess aħjar għall-edukazzjoni u l-impjiegi. Barra mill-edukazzjoni u l-prospetti ta’ impjieg aħjar, ‘Iċ-Ċavetta’ jgħin lil dawn il-gruppi żvantaġġjati biex jibnu kuntatti soċjali ġodda fil-postijiet tat-tagħlim u tax-xogħol tagħhom u hekk jgħinhom jintegraw ruħhom aħjar fis-soċjetà.

Resource Details
Autor materiału
Paulo Freire Institute
Typ zasobów
Otwarte zasoby edukacyjne
Kraj
Malta
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!