European Commission logo
Utwórz konto
News
Aktualności

Обучение за обучители

Източник: БСК

В днешно време всеки чува колко е важно човек да има познания в дадена сфера, за да може да се справя в нея. И наистина от малки влизаме в сферата на образованието, а по-късно, когато започнем работа, продължаваме да учим и там. Всъщност, цял живот научаваме някакви нови неща, които използваме постоянно в практиката си. Организациите вече също осъзнават значението на обучението на служителите си, защото те са тези, които директно допринасят за печалбите й – служител, който знае и може, извършва работата си много по-качествено, допринасяйки много по-ефикасно за постигането на резултатите, отколкото служител, който няма същото ниво на знания, умения и компетенции. Днес вече живеем в икономиката на знанието, а следователно трябва да си даваме сметка, че инвестирането в знанията на служителите, ще доведе до печалба в бъдещето, защото се повишава конкурентоспособността. Колкото повече знаят, толкова повече допринасят за организацията, в която работят. Затова е много важно едно обучение да бъде планирано и изпълнено по начин, който да изпълни целите му.

Фирмите, които са признали стойността на инвестирането в обучения и развитие на служителите си, ги използват ефективно за развитие на човешките си ресурси. Но това става само с добре обучени и компетентни обучаващи. В този смисъл от изключително значение са уменията на хората, които провеждат обученията. Обучител, който знае какво прави и как го прави, ще успее да предаде на обучаваните важните знания и умения така, че след това да изпълняват работата си по-ефективно. Затова е важно да се инвестира в уменията и знанията на самите обучители – те са мост към сполучливото справяне на служителите.

Електронно обучение за обучители MyCompetence

Електронното обучение за обучители е създадено през 2014 г. от специалисти в сферата на обученията и е налично на платформата на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence - http://www.competencemap.bg. То дава възможност да се научите как да планирате и да проведете едно обучение без значение от тематиката му, като фокусът е върху спецификите на обучението при възрастни хора. Информацията в обучението е представена с интерактивни методи така, че да можете по-лесно да я запомните и интегрирате с досегашните си познания, за да можете след това да я прилагате в практиката си. Благодарение на практическите задачи и казуси в обучението, ще можете да се запознаете с конкретни ситуации, в които да използвате заученото и да проследите доколко сте усвоили информацията.

Необходимо е само да имате регистрация на платформата, и чрез нея ще можете да достъпвате до ресурсите на обучението по всяко време. Ако можете да се причислите към някоя от следните групи:

ръководители или служители в отдел „Човешки ресурси“, които са ангажирани с обучения и развитие на хората в организацията професионалисти, които имат отношение към провеждането на обучения на възрастни в каквато и да е област;

ръководители на организация, които желаят да повишат уменията и компетенциите на служителите си или просто искате да усъвършенствате собствените си знания и умения,

то тогава е-обучението „Обучение за обучители“ е напълно подходящо за Вас. Съдържанието в него е разделено на 7 основни теми:

1.       Принципи на обучението на възрастни и стилове на учене

2.       Оценка на потребностите от обучение

3.       Планиране на обучението

4.       Дизайн на обучението

5.       Прилагане на креативни методи и техники за обучение

6.       Провеждане на обучение

7.       Оценка на резултатите/ ефекта от обучението

След успешно преминаване на финалния тест на обучението ще притежавате знания, умения и компетенции за планиране, дизайн, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения за възрастни, както и ще получите и признат сертификат, който можете да приложите към своята автобиография.

http://www.competencemap.bg/news/1/YdK3clebcRaPMJW7cNeHYRejIhK-YFOPYFKfYteXIteLcVOLMBeLMBKjIhKzIJK7

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej