Przejdź do treści
News
Aktualności

Inclusione lavorativa: networking per la definizione di strumenti congiunti a livello europeo

 

Il giorno 21 Marzo prossimo, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà a Roma presso Spazio Europa (Via IV Novembre) l'evento "Inclusione lavorativa: networking per la definizione di strumenti congiunti a livello europeo" rivolto ad esperti sul tema e project manager che stanno realizzando progetti simili, con lo scopo di promuovere uno scambio di buone prassi e la disseminazione tra pari dei risultati ottenuti.

 

CIAPE (www.ciape.it) sta lavorando al tema dell’inclusione lavorativa nell’ambito di tre progetti finanziati dalla Comunità Europea attraverso il Programma ERASMUS+. In particolare, stiamo mettendo a punto strumenti ed approcci rivolti a tre gruppi target:

giovani: favorire l’inclusione lavorativa promuovendo esperienze di apprendimento basato sul lavoro (Work Based Learning) di qualità (Progetto WBL-PRO);

donne: promuovere la riconversione professionale verso professioni tradizionalmente appannaggio maschile, attraverso percorsi di counselling ad hoc (Progetto MIXITE);

migranti: favorire una piena inclusione attraverso la promozione dei valori e della cultura europei (Progetto NEW START).

 

L’evento prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti attraverso l’organizzazione di tre distinti tavoli di lavoro (uno per tema), in cui gli esperti potranno condividere buone prassi, approfondire quanto CIAPE ha sviluppato con i propri partner internazionali, valutare gli strumenti in via di definizione ed accedere gratuitamente a quelli disponibili, e dare vita a nuove collaborazioni.

I partecipanti avranno inoltre l'occasione di presentare i propri progetti Erasmus+ sul tema del work based Learning.

 

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inclusione-lavorativa-networking-per-la-definizione-di-strumenti-congiunti-a-livello-europeo-32216764209

 

La partecipazione è gratuita.

 

Per maggiori informazioni: mobility@ciape.it

 

Login (0)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej