News
Aktualności

Online prednáška o vzdelávaní umením v ČR

Prednáška Petry Šobáňovej, ktorú organizuje Stredoslovenská galéria, ponúkne pohľad do témy sprostredkovania umenia a galerijnej pedagogiky. Bude reflektovať aktuálne dianie v odbore v Českej republike a autorka predstaví aj niekoľko konkrétnych počinov, ktoré môžu inšpirovať študujúcich aj ďalších záujemcov z radov učiteľov výtvarnej výchovy alebo galerijných pedagógov. Ťažiskom prednášky bude predstavenie projektu didaktičky výtvarnej výchovy – Petry Šobáňovej – Bez názvu. Nedatováno., ktorý je ukážkou týchto aktuálnych prístupov a bude obsahovať rad konkrétnych tipov využiteľných v pedagogickej praxi.

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., je garantkou projektu Bez názvu. Nedatováno. Pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zaoberá didaktikou výtvarnej výchovy a múzejnou a galerijnou pedagogikou. Zaslúžila sa o akreditáciu študijných programov Múzejná a galerijná pedagogika a Edukácia v kultúre a je ich garantkou. Pôsobí tiež ako predsedníčka odborovej rady doktorandského študijného programu Výtvarná pedagogika. Je autorkou mnohých publikácií a projektov, založila časopis Kultúra, umenie a výchova a je jeho vedúcou redaktorkou. Je činná aj v redakčných radách ďalších časopisov a je členkou niekoľkých profesijných organizácií. V súčasnej dobe je prodekankou PdF UP a zástupkyňou vedúceho na KVV PdF UP. V roku 2015 bola zvolená na čelo Českej sekcie INSEA a zaslúžila sa o rozvoj jej činnosti.

Prednášku si budete môcť pozrieť v online streame dňa 26.11.2021 od 17.00 hodiny na www.facebook.com/stredoslovenska.galeria.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 5, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

bez nazvu nedatovano online prednaska.jpg.

Obrázok: SSG

 

Login (1)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej