News
Aktualności

JAK ZAPOJIT MUŽE DO GENDEROVÝCH OTÁZEK? F2F MANUÁL

Kurz je určen široké odborné veřejnosti a zájemcům o tuto problematiku. Věnuje se několika okruhům rovných příležitostí žen a především mužů v oblastech práce, rodiny a společnosti obecně. Plánujte proškolit své zaměstnance či kolegy v této problematice? Jste lektorem těchto témat? Pak můžete využít našeho manuálu! Více informací o něm získáte na odkaze: https://www.kpms.cz/wp-content/uploads/Toolkit-gendermen-EN.pdf

Login (0)

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej