Organisation Details

SBC School of business competences

Bulgaria.
Our business – We help developing business competences. Our values – Knowledge, skills, ethical relations Our vision – Competent people in competent organisations Our slogan – Be competent! https://www.sbc.bg/en
Organisation Details
Obszar działania/zainteresowania organizacji
Organizator edukacji dorosłych
Kierownik lub partner projektu UE
Inne

Ogłoszenia o poszukiwaniu partnera zamieszczone przez tę organizację

Chcesz utworzyć własne partnerstwo?

Chcemy pomóc! Kliknij na poniższy link i znajdź partnerów!